Permanente vorming programma

De Vervolmakingscyclus wordt vanaf 2016 georganiseerd per kalenderjaar én met volledige dagen ipv woensdagnamiddagen. U betaalt 175€ voor het lidmaatschap 2016 én de navorming.

do. 3 maart 2016  in Leuven: Wervelzuilaandoeningen en verzekeringsgeneeskunde: folder in pdf

Epidemiologie en diagnostiek, Prof. Dr. B. DEPREITERE, staflid Neurochirurgie UZ Leuven
Conservatief beleid,   Prof. Dr. L. VANDENBOSSCHE, kliniekhoofd Fysische Geneeskunde UZ Gent
Heelkundige opties,   Prof. Dr. M. DU BOIS, Verzekeringsgeneeskunde KU Leuven
Multidisciplinaire benadering,   Dr. P. VAN WAMBEKE, revalidatiearts, staflid Fysische Geneeskunde UZ Leuven
Verzekeringsgeneeskundige aanpak van aspecifieke lage rugpijn in de ziekteverzekering,   Prof. Dr. M. DU BOIS, Verzekeringsgeneeskunde KU Leuven
Het multidisciplinair consult: aanvragen, indicaties en terugbetalingsmodaliteiten, Prof. Dr N. ECTORS, staflid pathologische ontleedkunde UZ Leuven

vr. 4 maart 2016 in Brussel: Internationaal symposium: Big data in Insurance Medicine

Marc Claesen and F. De Smet (B), Machine learning on Belgian health expenditure data: data-driven screening for type 2 diabetes
Kristina Alexanderson (S), Using nationwide, population-based register and survey data to gain knowledge in insurance medicine matters
Anne Snis (S), The SRS risk factor project: preliminary study, results and plans for 2016

do. 20 oktober 2016 in Gent: Reumatologische aandoeningen en verzekeringsgeneeskundige aspecten - locatie Zebrastraat (meer info)

Voormiddag : Gezondheidszorgen (voorzitter Prof. dr. F. De Keyser)
09.30u Onthaal
10.00u Reumatoïde artritis - Prof. dr. Filip De Keyser, Reumatologie Universiteit Gent
10.30u Biosimilars: perspectieven in de reumatologie - Prof.dr. René Westhovens, Reumatologie UZ KU Leuven, voorzitter van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie
11.30u Spondyloartritis, met focus op spondylitis ankylosans en psoriasisartritis - Prof. dr. Filip Van den Bosch, Reumatologie Universiteit Gent
12.15u Zorgprogramma systeemsclerose - Prof. dr. Vanessa Smith, Reumatologie Universiteit Gent

Namiddag: Arbeids(on)geschiktheid en professionele re-integratie (sessievoorzitter dr. X. Janssens)
13.45u Evaluatie van activiteitenbeperkingen en problemen van arbeidsparticipatie - Dr. X. Janssens, Reumatologie AZ Sint-Lukas Gent/UZ Gent
14.15u Arbeidsre-integratie/return to work : hoe dit coördineren? - Mevr. Saskia Decuman, Dienst uitkeringen RIZIV
14.45u Jobretentie/loopbaancoaching: toepasbaarheid bij mensen met een chronische reumatische aandoening - Dhr. Jan De Keyser, My Future Works
15.15u Afsluiting

za. 22 oktober 2016: Hersentraumata - Verzekeringsgeneeskundige aspecten - locatie Aalst - folder

9.00u Basis fysiopathologie bij hersentraumata, Dr. Giorgio Hallaert, Neurochirurgie UZ Gent
9.30u Epidemiologie van hersentraumata, Dr. Ignace Demeyer, Anesthesiologie, Urgentiegeneeskunde, O.L.Vr  Aalst
10.00u Medische beeldvorming, Prof. Paul Parizel, Radiologie UZ Antwerpen
11.00u Nieuwe techniek en monitoring, Jitka Annen, MSc, PhD student Coma Science Group-ULg
11.30u Laattijdige gevolgen en opvang, Dr. Peter Diels, Revalidatieziekenhuis Inkendaal Vlezenbeek
12.00u Schadeëvaluatie, Dr. Frank Verhoeven, Antwerpen

Inschrijven (leden 40€ - niet-leden 50€) kan vanaf nu via wvv.ikschrijfin.be

ROUTEBESCHRIJVINGEN

GENT

Zebrastraat 32/001, 9000 Gent  www.zebrastraat.be   parking

AALST

Guernicazaal - O.L.Vrouwziekenhuis Aalst - Moorselbaan 164, 9300 Aalst – tel. 053. 72.41.11 www.olvz.be

 

Archief